Monday, 18 September 2017 00:00

Târgu Ocna

STATIUNEA TURISTICA TIRGU OCNA, JUDETUL BACAU

Din punct de vedere administrativ oraşul este compus din localitatea principală Tîrgu Ocna şi alte două localităţi componente: Poieni şi Vâlcele.
Accesul în reţeaua feroviară este realizat prin magistrala de cale ferată electrificată Adjud – Ciceu legată de magistralele feroviare principale: Bucureşti – Adjud – Suceava şi Braşov – Ciceu – Deda – Baia Mare, cu trenuri zilnice în regim rapid, accelerat şi personal.

Legătura feroviară datează încă dinainte de 1900, mai întâi fiind realizat tronsonul Adjud – Tîrgu Ocna – Halta Salina, determinată de necesitatea transportului de sare şi apoi tronsonul Tîrgu Ocna – Ghimeş – Ciceu. Podurile de cale ferată peste râul Trotuş, inclusiv construcţia gării Tîrgu Ocna au fost proiectate de ing. Anghel Saligni.

Oraşul este deservit în circulaţia trenurilor de halta Salina, situată în apropierea zonei centrale a oraşului şi care deserveşte şi orasul Slănic Moldova.Accesul la transporturile aeriene este posibil prin aeroportul Bacău, unde operează zilnic curse aeriene cu Bucureşti şi alte centre urbane ale ţării.

Judeţul Bacău  este poziţionat în partea estică a României , pe coordonatele 26°- 27° longitudine estică şi 46° – 30° latitudine nordică. Teritoriul judeţului este traversat de bazinele raurilor Siret, Trotuş si Bistriţa  şi cuprinde în interiorul său versantul estic al Carpaţilor Orientali în partea vestică şi colinele Tutovei în partea estică.

Descriere Valea Trotuşului

Bazinul hidrografic al Trotuşului este situat în estul României, în partea central-vestică a Moldovei. Din punct de vedere administrativ, se extinde pe teritoriile a cinci judeţe (Bacău, Covasna, Harghita, Neamţ şi Vrancea).

Structura geologica complexă, justifică varietatea de materiale utile, concentrate mai ales în Subcarpaţi. Zăcămintele de ţiţei şi gaze naturale sunt cantonate, cu precădere în gresia de Kliwa din zona externă a flişului , dintre Tazlău  şi Oituz: Geamăna, Zemeş, Moineşti, Lucaceşti, Solonţ, valea Slănicului, Valea Oituzului etc.

Zăcămintele nemetalifere sunt reprezentate prin sarea gema ce apare in depozitele subcarpatice : Moineşti, Zemeş, Sărata, Gura Slănicului, Slănic Moldova, Tîrgu Ocna , Poiana Sărată.Legate de formaţiunile salifere sunt numeroasele izvoare cu ape mineralizate (clorosodice, feruginoase, sulfuroase) de la Slănic Moldova, Tîrgu Ocna, Dofteana, Moineşti, Hârja, etc.

Tirgu-Ocna – vedere generala

Corespunzator structurii geologice, peisajul geomorfologic este alcătuit din culmi montane, dealuri subcarpatice şi de podiş ce se succed în trepte , de la V la E. Regiunea montană reprezintă circa 66% din suprafaţa bazinului hidrografic al Trotuşului şi cuprinde culmi şi dpresiuni ce aparţin, precumpanitor, grupei Munţilor Trotuşului. Sunt munţi de inalţime mijlocie, altitudinea medie fiind de 1.000-1.200 m.

Lacul îndeplineşte şi o funcţie de agrement (motel, vile, cabane).

Raul Trotuş , cu izvorul in Munţii Ciucului are o lungime totală de 162 km . Este unul din afluenţii principali ai Siretului, fiind al şaselea ca lungime , al patrulea ca bazin hidrografic şi al doilea ca debit multianual.Lacurile din bazinul trotuşean sunt puţin numeroase . Cel mai important şi cel mai mare din zona trotuşeană este lacul de la Poiana Uzului , construit în anul 1973 pentru a asigura alimentarea cu apa a localitaţilor de pe valea Trotuşului până la Oneşti.

După recensământul populaţiei din anul 2011, conform datelor centralizate de la Institutul Naţional de Statistică , populaţia oraşului Tg.Ocna este de 12.665 de locuitori din care în mediul urban 11.016 iar în mediul rural 1649 de locuitori.

Mediul economic este format în majoritate de microintreprinderi , prioritar fiind domeniul comerţului (74,6%), urmat de sectorul productiv (4,08%), construcţii (1,75%), şi turism (1,75%). Pentru firmele din zonă există o dependenţă puternică de piaţa regională şi naţională şi o accesare redusă a pieţei externe. Comerţul este una din ramurile economice care a cunoscut o dezvoltare continuă de-a lungul timpului. După anul 1990, dinamica activitaţilor de comerţ a cunoscut o tendinţa ascendentă prin modificările petrecute pe piaţa forţei de muncă din sfera activitaţilor de producţie în sfera comerţului şi a prestărilor de servicii. În acest context, activitatea de comerţ reprezintă activitatea predominantă desfasurată de operatorii economici. Alte activitaţi care se desfasoară sunt: valorificarea resurselor locale, exploatarea şi prelucrarea sării, realizarea produselor din lemn, activitatea de turism, construcţii, transport şi prestari servicii efectuate de operatori economici sau liber profesionişti.

    

 

Clima

Localitatea beneficiază, aşadar, de un climat cu temperaturi moderate, cu ierni destul de blânde şi veri răcoroase, precipitaţii reduse, cu odinamică redusă a aerului. În aceste condiţii climaterice, bioclimatul este unul dintre cele mai plăcute din ţară, caracterizat ca nesolicitant – sedativ, de cruţare, tonifiant. În concluzie se poate afirma că orasul Tîrgu Ocna are un climat subalpin, de adăpost, moderat, favorabil vieţii, care îl recomandă ca staţiune balneoclimatică importantă în tratarea afecţiunilor respiratorii. În ceea ce priveşte precipitaţiile atmosferice, media anuală este de 654 mm/an, cu un maxim de 110 mm în luna iunie (1935) şi un minim de 30 mm în luna februarie, numărul mediu anual de zile cu precipitaţii fiind de 120, iar cel al zilelor cu ninsoare de 30.

Forme de relief : Din punct de vedere geologic, zona Tîrgu Ocna se află la contactul a două mari unităţi geologice, aflate în raporturi tectonice de încălecare, respectiv pânza de Tarcău şi unitateamarginală.
Condiţiile geologice şi morfologice de formare a acestei zone de contact conferă caracteristici specifice, unice, ce nu se găsesc nici în depresiunea montană, nici în cea subcarpatică.
Depresiunea în care este amplasat oraşul Tîrgu Ocna are o formă alungită, cu partea îngustă în amonte în dreptul defileului Cireşoaia, constituind o lojă terasieră distinctă a depresiunii subcarpatice.
Orașul Tîrgu Ocna este străjuit din: trei părţi de prelungirile Munţilor Trotușului -Masivul Nemirei, în S și SV, Culmea Berzunţul în partea de V; dealurile subcarpatice, în partea de nord. Astfel, în partea de S şi SV munţii Nemirei coboară spre oraş prin culmile Cireşoaia, Măgura (678 m), Coşna (789m), Chichilău (535 m). Culmea Berzuntului, un masiv izolat, alungit pe direcţia NNV-SSE, domină cu circa 400 m zona învecinată. La vest este defileul Cireşoaia, pe partea stângă a râului şi partea de nord-vest a oraşului.
Munţii Berzunţiului ating localitatea Tîrgu Ocna prin dealurile Drăcoaia, Muncei şi Cărbunarul.
Dealurile subcarpatice din aproprierea orașului, Prislopu, La Fundătură, La Stupină, Feţele Tîrgului, Butnaru, flanchează culoarul Trotușului spre N, marcând limita acestuia cu depresiunea subcarpatică Tazlău.

 


Puncte de atractie turistica

Salina

Caracteristica principală a microclimatului salinelor este constanţa parametrilor fizici, chimici si microbiologici (fară variaţii zilnice sau sezoniere), spre deosebire de aerul de la exterior. Parametrii climatici pentru salinele din România sunt: temperatura, de aprox. 12° – 13°, umiditatea relativă, de cca. 60 – 80 %, curenţii de aer cu viteze reduse, practic insesizabile, presiunea aerului este similară celei de la exterior sau cu diferenţe mici. Toate aceste caracteristici determina un bioclimat caracterizat printr-un inconfort termic de răcire slab, cu indice de stres cutanat hipotonic moderat şi pulmonar echilibrat. În concluzie, bioclimatul de salină are caracter sedativ de cruţare, cu valori foarte reduse ale indicilor de stres, uşor răcoros ca temperatură şi echilibrat sub aspectul umezelii.
Studiul microclimatului de salină realizat in Salina Trotuş a evidenţiat:
– temperaturi cu variaţii minime (sub 1 0 C ), cuprinse între 12,8 – 12,90 C, în perioada toamnă – iarnă si între 13,2 – 13,40 C, în perioada de vară;
– valori ale umiditaţii relative a aerului cu variaţii sub 10 %, de la 74 – 75 % iarna, la 80 – 82 % vara;
– variaţia extrem de redusa a cantitaţii de oxigen, ca şi a conţinutului de aerosol salin (130 – 170 particole / cm3);
– presiunea atmosferică – 70 – 73 cm Hg;
– absenţa totală de alergeni (mucegaiuri şi germeni patogeni);
– curenţii de aer au viteze foarte reduse, in general imperceptibile.
Determinările chimice au arătat în general, absenţa aeropoluanţilor, un pH uşor acid al aerului, prezenţa ionilor de Na, Ca, Mg. Evaluările aeromicroflorei au demonstrat un înalt grad de puritate al aerului, atât vara, cât şi iarna.
Se apreciază astfel, pe baza rezultatelor studiului, că bioclimatul salinei este caracterizat printr-un inconfort termic de racire slab (corectat printr-un program de mişcare si vestimentaţie adecvată), cu indicele de stress cutanat hipotonic moderat şi indice de stress pulmonar echilibrat, aşadar un bioclimat sedativ de crutare.
Baza de turism precum şi obiectivele turistice din Mină Trotuş sunt amplasate la orizontul IX, la 240 m adâncime. Accesul se face pe un plan înclinat, spiralat, de 3,2 km lungime, cu microbuzele Salinei.
Serviciile oferite în interiorul salinei, de către societatea de exploatare a sării, sunt:
Servicii de bază :
– transportul în salină;
– tratament cu aerosoli naturali;
– vizitare salinei şi agrement: terenuri de sport (baschet, mini-football, tenis de câmp, tenis de masă), spaţii de joacă pentru copiii (dotate cu leagăne, topogane).
Servicii conexe :
– punct de vânzare produse alimentare (bufet şi terasă) şi suveniruri;
– organizarea de expoziţii de lucrări de artă (sculpturi, picturi pe sare);
– amenajarea spre vizitare a Muzeului sării;
– vizitarea sau participarea la slujbe religioase în biserica „Sfanta Varvara”, amenajată într-una din galeriile salinei.
Turiştii beneficiază de serviciile unui cadru medical şi ale unui profesor de sport, de un cabinet medical dotat cu aparatură de specialitate pentru intervenţii de urgenţă şi un salon cu patru paturi.
Programul de tratament cuprinde : odihnă, gimnastică medicală generală şi respiratorie, jocuri distractive şi sportive ( şah, tenis, baschet ), plimbări, alergări cu caracter de antrenament moderat la efort, programe de educaţie sanitară.

TARIFE:

– Vizitatori adulti = 22 lei/pers
– Vizitatori copii = 14 lei/pers
– Vizitatori in regim de abonament, minimum 8 zile: adulti=20 lei/pers si copii pana la 18 ani= 12 lei/pers
– Grupuri de minim 8 persoane: adulti= 20 lei/zi/pers, copii pana la 18 ani= 12 lei/zi/persoana

Tarife inchirieri:
– Mese billiard: 10 lei/30 min
– Mese tenis: 5 lei/30min
– Jocuri electronice: 3 lei/fisa
– Tobogane gonflabile: 3 lei/15 min
– Karturi copii: 7 lei/15 min si 13 lei/30 min
– Karturi tineri: 9 lei/15 min si 15 lei/30 min
– Acces la calculatoare cu jocuri si internet: 3 lei / ora

PROGRAMUL DE ACCES IN BAZA TURISTICA:
– 01 Octombrie – 30 Martie, orele 7-15, ultima intrare la orele 14
– 01 Aprilie – 30 Septembrie, orele 7-17, ultima intrare la orele 16

Tarife de intrare strand cu apa sarata de luni – vineri: 20 lei/zi/adult si 12 lei/zi/copil

Weekend: 25 lei/zi/adult si 15 lei/zi/copil

Web: www.salina.ro

 

 

Rezervatia naturala SIT NATURA 2000

Rezervaţia naturală SIT NATURA 2000 Măgura -Tîrgu Ocna se află pe malul drept al râului Trotuş şi malul stâng al Slănicului, judeţul Bacău  este o rezervaţie mixtă, de protecţie floristică,  faunistică si peisagistică.
Rezervaţia se află între altitudini de 310 si 700 metri şi se întinde pe o suprafaţă de 210 hectare.
Rezervaţia a fost infiinţată pentru a proteja pădurile, formaţiunile ierboase dar şi tufişuri si stîncării.
Rezervaţia naturală Măgura -Tîrgu Ocna este unul dintre cele mai importante obiective turistice din Moldova, obiectiv pe care nu ar trebui să-l rataţi dacă vă aflaţi in apropiere.

 

Manastirea Sf.Eftimie cel Mare

 

Este singura mănăstire din Mitropolia Moldovei si Bucovinei închinată acestui sfânt.
Mănăstirea a fost construită în anul 2000 la punctul numit Cireşoaia, în partea de vest a cartierului Poieni, la o altitudine de 600 metri , înscriindu-se în aceeaşi curbă de nivel cu Mănăstirea Măgura Ocnei.
Scopul pentru care a fost ridicată a fost acela de a omagia şi a întreţine cultul eroilor în zona Cireşoaia.
De numele Cireşoaiei se leagă amintirea luptelor sângeroase ale Regimentului 27 Infanterie Bacău şi a glorioaselor atacuri ale Vânătorilor de Munte din timpul Primului Razboi Mondial.

 

Biserica Sf. Treime

 

Biserica filială Sf.Treime, din cartierul Gura- Slănic, oraşul Tg.-Ocna, este construită din piatră la anul 1820 cu o turlă şi acoperită cu tablă.
Forma bisericii este de corabie şi nu secunoaşte numele constructorului. Este tencuită şi văruită în exterior.
Este ctitoria Arhimandritului Iacob, şi a celor care s-au milostivit. Acest arhimandrit era superiorul mănăstirii Măgura Ocnei, iar biserica Sf. Treime se află imediat la poalele muntelui
Măgura la depărtare de mănăstire de cca. 1km. La început a fost metocul Mănăstirii Măgura, iar apoi a devenit biserică filială a bisericii Răducanu după care în anul 1967 a devenit biserica de parohie deservind enoriaşii din cartierul Gura- Slănicului, al oraşului Tg. Ocna.
Pictura a fost renovată în anul 1977 de către pictorul Zărnescu.
Catapeteasma este din lemn de tei, cu icoane şi starea ei este bună. În cafas se află tabloul ctitorului arhimandrit Iacob pictat pe pânză de mărime naturală.
Biserica este înzestrată cu toate obiectele necesare cultului.

 

Biserica Adormirea Maicii Domnului

Biserica “Adormirea Maicii Domnului “, fostă Mănăstire “Precista” a fost construită de marele vistier Gheorghe Ursache , pe la 1662, şi a fost inchinată Mănăstirii Ivir de la Muntele Athos în 1683. A fost înzestrată cu peste 74 de moşii in 9 ţinuturi ale Moldovei, cu mori, case si prăvălii de către unii domni şi mari boieri. Veniturile Mănăstirii “Precista” sunt consemnate în unele statistici din sec.al XIX-lea.
Mănăstirea a trecut prin momente dificile datorită războaielor şi jafurilor făcute de trupe invadatoare: tătari, poloni, austrieci, turci.
Până la secularizare, mănăstirea a fost condusă de 16 egumeni greci.
Costache Negruzzi , cu prilejul unei vizite la Tg. Ocna in 1850, face o interesantă descriere a turnului “Precistei”: “Turnul e o zidire curioasă. El este pătrat, de o circonferinţă de 12 stânjeni şi de o înălţime de 5-6. Se cunoaşte că a fost zidit cu mult înainte de monăstire şi că menirea lui n-a fost de a servi de clopotniţă. Gios are o încăpere mare , care a fost, cum se vade , magazie sau închisoare. Dinspre nord te sui pe o scăriţă la o înalţime de 15 palme şi între, într-o săliţă îngustă, unde cel dintâi lucru ce ţi se înfăţişează este spânzurătoarea!…..În dreapta acestui coridor este o uşiţa pe care te cobori …..într-o închisoare sub pământeana, fără lumină , fără aer şi de o adâncime grozavă…..”

Biserica de lemn “Cuvioasa Parascheva”

Biserica de lemn Cuvioasa Parascheva din Tg.Ocna este cea mai veche biserică de lemn şi a fost numită ulterior Biserica Domnească.
Biserica a fost construită din bârne, pe malul drept al Vâlcicăi, pentru savgai. Tradiţia spune că biserica a fost refăcută pe locul alteia mai vechi care a ars.
Biserica este pardosită cu dale de piatră iar pereţii căptuşiţi cu scândură cu nervuri care se grupează în cheia de boltă dublă. Remarcabil este iconostasul alcătuit din icoane de o mare frumuseţe, fiind renovate in anii 1789, 1800, 1810 si 1830.
În prezent, biserica este folosită drept capelă mortuară, fiind poziţionată în mijlocul cimitirului parohiei, unde se odihnesc o serie de personalităţi de bază de altădată.
Biserica de lemn Cuvioasa Parascheva din Tg. Ocna este unul dintre cele mai importante obiective turistice din Moldova, obiectiv pe care nu ar trebui să-l rataţi dacă vă aflaţi in apropiere.

Biserica de lemn Sf.Gheorghe

 

A fost construită, după pomelnicul ctitorilor în 1752 de către monahul Ghenadie, ieromonahul Ioil şi alţi slujitori ai bisericii, cele mai multe surse indicând însă anul 1761, ca an al ridicării edificiului. Inscripţia pusă în pridvorul bisericii, cu ocazia reparării acesteia din anul 1924, menţionează şi alte intervenţii asupra monumentului. Iniţial, biserica a avut formă dreptunghiulară, abia în 1895 zidindu-se cele două abside laterale din cărămidă, în anul 1924 realizându-se un pridvor închis, deasupra căruia s-a înălţat clopotniţa.

Biserica Sf.Nicolae

Biserica Sfântul Nicolae , situată in apropierea centrului oraşului a fost ridicată între anii 1758 şi 1772 de către preotul Harapu si hatmanul Vasile Ruşeţ ( unul dintre ctitorii bisericilor “Sfânta Treime” din Doljeşti-Neamţ şi “Sfântul Spiridon” din Iaşi , boier cu dragoste de ţară şi cu mare credinţă , urmaş al domnitorului Antonie Ruşeţ si stramoş al doamnei Elena Cuza).
În curtea bisericii se află Cimitirul cu Tunuri, unde sunt ingropaţi 69 de eroi morţi in Primul Razboi Mondial in luptele de la Cireşoaia şi Cosna, un monument dedicat eroilor si 2 tunuri din timpul războiului.

Manastirea Raducanu –Buna Vestire

Mănăstirea Răducanu – Buna Vestire

Mănăstirea Raducanu – Buna Vestire, numită ulterior şi „Biserica Buna Vestire” sau „Răducanu”, a fost construită de marele logofăt Ion Buhuş şi un târgoveţ bogat, Pavăl, la sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea, în oraşul Tg. Ocna.
Biserica Răducanu este un monument reprezentativ pentru barocul târziu moldovenesc.
Din cele doua clopote ale bisericii, cel mare, turnat în Sfântul Munte Athos, cu o inscripţie în limba greacă – din 10 noiembrie 1810 – este expus in fata bisericii.

În exterior, lângă peretele sud-estic al bisericii, se gaseşte mormântul marelui om politic şi scriitor, Costache Negri – 1812-1876.
Biserica Răducanu este singura biserică din Romania cu text francez în pisanie.
Biserica a trecut şi printr-o perioadă mai dificilă aceasta fiind devastată de către atacurile turcilor în 1821, însă a fost repictată şi refăcută în 1830 odată cu catapeteasma. Sunt păstrate părţi din vechea incintă a bisericii, un zid de 5.20 metri prevăzut cu porţi de stejar, câteva construcţii anexe şi un turn cu gang boltit.

Preot Pantaru Vasile
Adresa: Strada Raducanu Nr.6

 

 

Tratament balnear

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1072 din 11 noiembrie 2013, oraşul Târgu Ocna este atestat ca și stațiune balneoclimatică.

Crearea unui Centru National de Informare si Promovare Turistica vizeaza aplicarea principiului egalitații de tratament si respectarea tuturor politicilor si practicilor prin care sa nu se realizeze nici o deosebire, excludere, restricție sau preferință, respectarea principiului egalitații de sanse prin neoperarea niciunui criteriu subiectiv cu potential de discriminare.

In conditiile respectarii si promovarii principiilor de dezvoltare durabila, turismul constituie un mijloc de protejare, conservare si valorificare al potentialului cultural, istoric, folcloric si arhitectural al tarii. Turismul reprezinta unul dintre sectoarele prioritare care prin resursele sale pe care le antreneaza si prin interconexiunile cu celelalte ramuri ale economiei nationale, constituie un factor important pentru progresul economic.

Turismul este total dependent de mediul inconjurator, el constituind “materia prima” a turismului. Mediul inconjurator constituind obiectul, domeniul de activitate si locul de desfasurare a turismului. De aceea, o mare importanta este acordata calitatii mediului, deoarece orice modificare produsa acestuia ducand la diminuarea , iar uneori chiar anularea resurselor sale.

Declararea localității ca stațiune balneoclimatică are la bază factorii naturali terapeutici, precum cele 7 izvoare minerale. Aceste izvoare dispun de substanţe minerale, ştiinţific dovedite şi tradiţional recunoscute ca eficiente terapeutic, de instalaţii specifice pentru cură şi de o organizare ce permite acordarea asistenţei medicale balneare în condiţii corespunzătoare. De asemenea, în definirea localității, Salina și bioclimatul stațiunii conferă orașul Târgu Ocna premisele necesare dezvoltării celei mai importante stațiuni balneoclimatice din Regiunea Nord-Est.

Izvoarele minerale cu efecte benefice asupra sănătăţii şi Sanatoriul Salina, constituie elementele care au determinat funcţionarea localităţii ca staţiune de interes local încă din 1894 iar apoi, din 2002, ca staţiune de interes naţional.

Cele 7 izvoare minerale din Târgu Ocna izvorăsc la poalele dealului Măgura, în Parcul Balnear Măgura şi sunt amenajate modern în apropierea Centrului Balnear. Analizele realizate de către Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie – INRMFB au arătat că au arătat că izvoarele minerale au conţinuturi mineralogice cuprinse între 4,139 -12,793 g/I şi prezintă interes terapeutic pentru cura internă şi externă.

 Potrivit acestor analize care sunt afișate la fiecare izvor, apele minerale sunt recomandate în diverse afecțiuni, după cum urmează:

 • IZVORUL NR. 7
  • Tipul de cură: internă
  • Indicaţii terapeutice: enterocolite cronice nespecifice, dischinezii biliare, sechele postoperatorii ale căilor biliare, constipaţie atonă.
 • IZVOARELE NR. 1, 2, 3, 4, 5 și 6 
  • Tipul de cură: externă
  • Indicaţii terapeutice: afecţiuni reumatismale degenerative, afecţiuni reumatismale abarticulare, afecţiuni musculo-articulare posttraumatice, afecţiuni ginecologice cronice, afecţiuni ale căilor respiratorii ORL (sub formă de aerosoli).

Izvoarele minerale sunt inventariate în domeniul public al localității și sunt administrate de Primăria orașului Târgu Ocna.

Salina Târgu Ocna – profilul principal îl constituie tratamentul afecţiunilor respiratorii cum ar fi bronşitele cronice, astm, sinuzite etc.

Salina este situata la circa 2 km de oraș, în masivul de sare Vâlcele, la 240 m adâncime pe o suprafață de 13.000 mp și reprezintă, prin microclimatul de salina, un important factor natural de cura utilizat în terapia afecțiunilor respiratorii. Recunoașterea și utilizarea în scop terapeutic a mediului de salina, cu precădere în ultimele decenii, a pornit de la o serie de observații începând încă din secolul al XIX-lea. Salina oferă condiții optime pentru: relaxare, mișcare, tratarea afecțiunilor respiratorii, reculegere în lăcașul sfânt al bisericii ortodoxe „Sfânta Varvara” și cunoaștere în cadrul Muzeului sării.

Caracteristica principala a microclimatului salinelor este constanța parametrilor fizici, chimici și microbiologici (fără variații zilnice sau sezoniere), spre deosebire de aerul de la exterior. Parametrii climatici pentru salinele din Romania sunt: temperatura, de aproximativ 12o-13C, umiditatea relativă, de circa. 60-80%, curenții de aer cu viteze, reduse, practic insesizabile, presiunea aerului este similară celei din exteriorul amplasamentului.

Toate acestea determina un bioclimat caracterizat printr-un inconfort termic de racire slab, cu indice de stres cutanat hipotonic moderat si indice de sres pulmonar echilibrat. In concluzie, bioclimatul de salina are caracter sedativ de curatare , cu valori foarte reduse ale indicilor de stres, usor racoros ca temperatura si echilibrat sub aspectul umezelii.

Caracteristicile mediului subteran din Salina Târgu Ocna se prezintă astfel:

 • temperatura între 12-13 grade C;
 • distanța de la punctul de plecare este de 3,1 km;
 • adâncimea pe verticală este de 240 m;
 • diferența de nivel față de punctul de intrare este de 136 m;
 • altitudinea față de nivelul mării este de 138 m;
 • suprafața utilă este de 8.900 mp;
 • înălțimea camerei este de 8m.

Baza de turism precum și obiectivele turistice din mină sunt concentrate în orizontul IX al Salinei, la o adâncime de 240 m, astfel fiind oferite condiții optime pentru:

Determinările aeroionizării din incinta salinei se situează cantitativ între 250-400 ioni pozitivi/cm3. Determinările chimice au arătat în general, absența aeropoluanților, un pH ușor acid al aerului, prezența ionilor de Na, Ca, Mg. Evaluările aeromicroflorei au demonstrat un înalt grad de puritate al aerului, atât vara, cât și iarna.

Serviciile oferite în interiorul salinei, de către societatea de exploatare a sării, sunt:

 • Servicii de bază:
  • transportul în salină – accesul se face pe un plan înclinat, spiralat, de 3,2 km lungime, cu microbuzele Salinei;
  • tratament cu aerosoli naturali halini;
  • vizitare salină și agrement: terenuri de sport (baschet, mini-fotbal, tenis de câmp, tenis de masa), spații de joacă pentru copiii (dotate cu leagăne, tobogane);
 • Servicii conexe :
  • punct de vânzare produse alimentare (bufet și terasă) și suveniruri;
  • organizarea de expoziții de lucrări de artă (sculpturi, picturi pe sare);
  • vizitarea Muzeului sării;
  • vizitarea sau participarea la slujbe religioase în biserica „Sfânta Varvara”, amenajata într-una din galeriile salinei.

Turiștii beneficiază de serviciile unui cadru medical și ale unui profesor de sport, de un cabinet medical dotat cu aparatura de specialitate pentru intervenții de urgență și un salon cu patru paturi. Programul de tratament cuprinde: odihnă, gimnastică medicală generală și respiratorie, jocuri distractive și sportive (șah, tenis, baschet), plimbări, alergări cu caracter de antrenament moderat la efort, programe de educație sanitară.

În anul 2010, la Salina Târgu Ocna serviciile turistice s-au diversificat prin amenajarea la suprafață, în incinta sucursalei, a unei moderne baze de agrement. Locația dispune de: un ștrand cu apă sărată, dușuri, cabinet medical, terasa, magazin și internet wireless free.
Pentru un ambient plăcut sunt puse la dispoziția vizitatorilor șezlonguri și umbrele de soare.

Complexul Balnear Parc Măgura

Centru de tratament balnear Parc Măgura are o suprafață de 1.019 mp cuprinzând:

 • Baza de tratament cu spațiile de testare medicală, spațiile de fizioterapie, întreținere și recuperare precum și spatiile tehnice aferente. Acest corp de clădire este construit din doua aripi dispuse simetric în fiecare dintre ele urmând a funcționa cabinete pentru tratamente de fizioterapie, kinetoterapie, electroterapie, bai galvanice, împachetări cu parafină, dietoterapie, masaj recuperator, duș subacvatic, tratamente aerosoli, cabinet de înfrumusețare, drenaj limfatic etc.;
 • Serviciile sunt completate cu funcțiuni complementare – două piscine în aer liber, amplasate în incinta interioară a bazei de tratament, una pentru adulți și cealaltă pentru copii;
 • Corpul social adăpostește grupurile sanitare pentru public și bateriile de dușuri și vestiare pentru utilizatorii piscinelor amplasate în incinta ansamblului;
 • Corpul tehnic adăpostește spațiile pentru instalațiile de tratare a apelor uzate, pompele și instalațiile de filtrare pentru apa piscinelor, centrala termica și un vestiar cu grup sanitar pentru personalul tehnic.

În staţiunea Târgu Ocna, în cadrul Complexului Balnear Măgura, turiştii pot beneficia de următoarele proceduri utilizate în tratamente: aerosoloterapie, electroterapie, hidroterapie, masaj, împachetări cu parafină.

În prezent baza de tratament nu este funcțională deoarece lipsesc dotările necesare funcționării complexului balnear.

Efectele benefice asupra sănătăţii ale izvoarelor minerale, mediului salin și biclimatului specific zonei sunt recunoscute pe plan naţional dar şi internaţional.

În oraşul Târgu Ocna mai pot fi pot fi amintite şi următoarele obiective turistice naturale care nu au fost valorificate încă la adevărata lor importanță:

 • PARCUL „MĂGURA” – este principalul parc al oraşului. Se află situat în partea de sud–vest a oraşului, la poalele muntelui cu aceeaşi denumire, flancat la sud de drumul DN 12B Târgu Ocna – Slănic Moldova, la nord de râul Trotuş, la vest de intersecţia DN 12A – DN 12B şi podul peste râul Trotuş, iar la est de râul Slănic. Este o zonă deosebit de pitorească şi cu posibilităţi de agrement deosebite. Aici se află cele 7 izvoare cu ape minerale cu indicaţii terapeutice în afecţiunile: aparatului digestiv, hepatobiliare, căilor respiratorii, metabolice şi de nutriţie, rinichilor şi căilor urinare, neurologice periferice, post-traumatice, cardiovasculare, endocrine, ginecologice, profesionale, nevroze astenice, reumatisme degenerative. De asemenea, în parcul Măgura se află și Complexul Balnear Măgura și lacul sărat ”Lacul fără fund” sau ”Groapa Burlacu”;
 • MUNTELE MĂGURA – domină oraşul spre SV şi este acoperit de mari păduri (fag şi carpen pe versantul nordic şi pâlcuri de mesteceni şi plantaţii de pini la poalele sale). Acesta constituie o atracţie turistică prin bogăția fondului forestier, priveliștea pitorească și oportunitățile de amenajare în scop turistic;
 1. salina.ro

Mina Trotuș dispune de 11 etaje/orizonturi. In prezent, în cadrul minei de sare, exploatarea sării se realizează la orizonturile X și XI, iar activitatea de turism este concentrata la orizontul IX .

Calitatea aerului

Atmosfera este pură, aerul este tonifiant şi uşor ozonificat datorită pădurilor ce înconjoară oraşul şi munţilor din apropiere. Datorită aşezării oraşului într-o depresiune, nu a pătruns aici nici aerul înnecăcios de la Combinatul chimic Borzeşti şi nici fumul de la Dărmăneşti sau Comăneşti, bariera defileului Cireşoaia şi direcţia vânturilor îndreptând atmosfera poluată înspre partea laterală a cursului Trotuşului şi nu spre aval unde se află Târgu Ocna.

Aerul specific regiuni Târgu Ocna este bogat în aerosoli,rășini și ioni negativi de oxigen ceea ce recomandă orașul ca și stațiune de interes național. Aerul alături de climatul specific regiunii conferă stațiuni-oraș Târgu Ocna un bioclimat plăcut, caracterizat ca nesolicitant-sedativ, cu ușoare nuanțe de stimulare.

Hotel Măgura

foto: Hotel Magura

Hotelul Măgura, plasat în centrul oraşului, la 200m de gară, dispune de 230 locuri în 115 camere.95 cu 2 paturi şi 20 matrimoniale)  ,cu Tv color,baie,telefon,balcon, centrală termică proprie.
Acest hotel se recomandă în primul rând celor care se tratează de astm bronşic în sanatoriul din mina salină ,precum şi celor care călătoresc pe Valea Trotuşului în grupuri organizate sau pe cont propriu.
Hotelul Măgura deţine o Secţie de recuperare  – reabilitare a sănătăţii umane cu o capacitate de 100 locuri şi care ofera servicii medicale de Ambulatoriu BFT şi Internări – recuperare . Serviciile medicale ambulatorii de recuperare a sănătăţii oferite sunt :

–  Consultatie initiala

–  Consulatie de control

–  Oscilometrie

–  Infiltratie in structuri ale tesutului moale

–  Punctie si infiltratie intraarticulara

–  Kinetoterapie de grup pe afectiuni

–  Galvanizare

–  Ionizare

–  Curenti diadinamici

–  Trabert

–  TENS

–  Curenţi interferenţiali

–  Unde scurte

–  Microunde

–  Diapuls

–  Ultrasunet

–  Sonodynator

–  Magnetoterapie

–  Laser-terapie

–  Solux

–  Ultraviolete

–  Curenti cu impulsuri rectangulare

–  Curenti cu impulsuri exponentiale

–  Contractia izomerica electrica

–  Stimulare electrica functionala

–  Bai Stanger

–  Bai galvanice

–  Dus subacval

–  Bai sau pensulatii cu parafina

–  Masaj regional

–  Masaj segmentar

–  Masaj reflex

–  Aerosoli individuali

–  Pulverizaţie cameră

–  Hidrokinetoterapie individuală generală

–  Hidrokinetoterapie parţială

–  Hidrokinetoterapie individuală

–  Tracţiuni vertebrale şi articulare

–  Manipulări articulaţii periferice

–  Kinetoterapie cu aparatură specială:

covor rulant, bicicletă ergometrică,

elecometre, bac de vaslit

Servicii efectuate la cerere contracost ( care nu sunt decontate de casa de asigurări de sănătate) :

–    Tratamente injectabile
–    Obezitatea
–    Sindrom tropostatic
–    Gimnastică de intreţinere (fitness)

 

Cazare

 

Pensiunea si Satul de Vacanta „Casa Creanga”

Adresa: Targu Ocna – Strada: Galean nr. 33
Telefon: 0234 341 795
Web: http://www.casacreanga.ro/

 

Pensiunea „Casa Andreea”

 

 

Pensiunea Casa Cristal

foto: Pensiunea Casa Cristal

Adresa: Targu Ocna, Strada: Valeni Nr. 10
Telefon: 0234.348.004
Web: Complex-cristal.ro

 

Motel ANDA

foto: Motel ANDA

Adresa: Targu Ocna – Strada: Costache Negri nr 217A
Telefon: 0234344144; 0744338085; 0735007106
Web: http://www.motelanda.ro/

 

Pensiunea ELENA

foto: Pensiunea ELENA

Adresa: Targu Ocna – Str. Stefan Comanescu Nr 14
Telefon: 0744 582 095

 

Pensiunea PORTILE OCNEI

foto: Pensiunea PORTILE OCNEI

Adresa: Targu Ocna – Strada: Mosoare Nr 25
Telefon: 0751.230.490 / 0747.250.646 / 0747.254.547
Web: http://www.portileocnei.ro/

 

Pensiunea Agroturistica Cioca

foto: Pensiunea Agroturistica Cioca

Adresa: Targu Ocna – Strada: Poieni 46bis
Telefon: 0234341190 / 0720721371
Web: Pensiunea Agroturistica Cioca

 

 Piscina Parc Măgura

Foto: Piscina Parc Magura

Centrul de tratament balnear Parc Magura din Târgu Ocna este o investiţie recentă a autorităţilor locale şi este situată în Parcul Balnear Măgura, în imediata apropiere a izvoarelor minerale. Centrul are o suprafaţă de 1.019 mp şi cuprinde o bază de tratament, un corp social şi un corp tehnic.

Serviciile oferite de dotările bazei de tratament sunt completate cu funcţiunile complementare, respectiv două piscine în aer liber, amplasate în incinta interioară a bazei de tratament, una pentru adulţi şi cealaltă pentru copii.

 

Media