Monday, 18 September 2017 00:00

Geoagiu Băi

AREALUL CORESPUNZĂTOR STAȚIUNII GEOAGIU BĂI

Aşezarea Geoagiu-Băi parte componentă a oraşului Geoagiu a fost atestată ca Staţiune Turistică de Interes Naţional prin HG 852/2008 si Staţiune Balneoclimatică prin HG nr.367/2013.

Alături de Băile Felix, Buziaş şi Herculane se bucură de privilegiul inalienabil de a reprezenta una dintre cele mai vechi exploatări balneare de pe teritoriul ţării, datând din perioada colonizării romane.

Comisia Europeană, prin Direcţia Generală pentru Întreprinderi şi Industrie, Departamentul pentru Turism, a lansat în anul 2006,  proiectul EDEN - European Destinations of Excellence. În anul 2010 tema concursului EDEN a fost turismul acvatic, Romania, participând pentru a treia oară în cadrul proiectului, prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. Destinaţia câştigătoare, desemnată ca Destinaţie Europeană de Excelenţă a fost Staţiunea Geoagiu Băi.

Staţiunea este situată la o altitudine de 350 m, într-o zonă de un impresionant zbucium geologic care explică formarea izvoarelor mezotermale. Aici predomină un climat reconfortant, tonic, cu variaţii mici de temperatură, ierni blânde, veri placute cu temperatura medie de 20° C, anual se înregistrează peste 100 de zile însorite. Calitaţile curative ale apelor minerale sunt cunoscute încă din perioada dacică, acestea dând şi denumirea localităţii Germisara. După colonizare, romanii au amenajat termele, captând izvoarele prin tuburi de teracotă. Utilizarea apelor a devenit sistematică mai ales la începutul secolului XX, când au fost amenajate primele unităţi balneare.

Aerul ozonat şi mereu împrospătat de brizele montane recomandă Staţiunea şi pentru tratamentul unor boli ale sistemului nervos, în stări de oboseală, surmenaj, anemii, nevroze.

Din punct de vedere topoclimatic şi al gradului de ionizare al aerului, zona propusă pentru valorificare climatoterapeutică este cea situată într-o zonă înconjurată de vegetaţie bogată, nu atât de poluată şi cu un grad de ionizare al aerului mai ridicat decât în restul staţiunii.

În ceea ce priveşte gradul de ionizare al aerului, în Staţiunea Geoagiu–Băi s-a înregistrat o aeroionizare moderată.

Zona parcului central din Staţiunea Geoagiu Băi, a fost propusă pentru valorificare climato-terapeutică şi este considerată şi din acest punct de vedere un mediu ideal de practicare a terapiei cu ioni negativi şi aceasta rezidă în primul rând prin faptul că este un mediu natural şi în consecinţă, în teritoriul ei se poate stabili un raport optim natural între concentraţia de ioni pozitivi şi negativi.

Staţiunea Geoagiu Băi a beneficiat în ultimii 7 ani de un amplu proces de modernizare, principala investiţie ce prevedea reabilitarea infrastructurii din staţiune ( alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, reabilitare drumuri şi parcări) a fost finalizată în luna mai 2012, proiectul fiind finanţat din fonduri structurale prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, DMI 5.2.

În paralel cu acesta a fost finalizat în anul 2011 un proiect finanţat prin POR 2007-2013, DMI 5.3. ce a vizat creşterea atractivităţii zonei turistice Geoagiu prin activităţi integrate de promovare ce au inclus organizarea în perioada 12-14 August 2011 a Festivalului Internaţional de Folclor al Românilor de Pretutindeni ‚Ileana Rus” precum şi realizarea de materiale publicitare (panouri, pliante, broşuri, pagină web) în vederea promovării obiectivelor turistice din întreaga zonă turistică. Acest Festival se ţine în fiecare an, în jurul datei de 15 august.

De asemenea au fost realizate investiţii şi de către operatorii locali care activează în turism, realizând extinderi şi modernizări ale unităţilor de cazare, alimentaţie publică sau tratament.

 

În anul 2015, s-a finalizat şi construirea unui Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică in statiunea Geoagiu Bai, tot prin POR 2007-2013, Axa 5, DMI 5.3., pe o arteră cu circulaţie intensă în apropierea celui mai important monument arheologic al zonei - Dâmbul Roman sau Termele Romane, în imediata vecinatate a ştrandului termal.

În zona Staţiunii Geoagiu Băi au fost identificate două zacaminte de apă termominerală, etajate pe verticală, respectiv zăcământul principal localizat în calcarele cristaline şi zăcământul secundar localizat în depunerile de travertin.

Concluzia studiului realizat de I.M.F.B.R.M. – Ministerul Sănătăţii, arată faptul că, apele de la Geoagiu Băi din zăcământul principal se bucură de o puritate deosebită, apele meteorice parcurgând  un traseu subteran de cca. 10-15 km în spaţiu şi cca peste 15000 de ani în timp, infiltrându-se de la început în locuri nepoluate.

Zăcământul secundar se dezvoltă doar local, alimentarea acestuia este mixtă, provenind în cea mai mare parte din descărcarea ascendentă de-a lungul hornurilor zăcământului principal şi subordonat din infiltraţiile descendente de ape reci provenite din Clocota, precipitaţii şi ape de şiroire. Fără a se putea stabili cu exactitate raportul de amestec al celor două componente, studiile izotropice estimează că acesta variaza între 0 si 1/5 apă rece recentă. Determinările de vârstă aparentă au indicat valori de 5 – 50 de ani, identice cu cele ale apelor carstice reci din captarea de apă potabilă din sursa Clocota.

Exploatarea  resurselor de apa termală a continuat până în epoca modernă.  Astfel la 1927 prof Gh. Atanasiu aminteşte de trei izvoare (Minerva, Constanţa, Elisabeta) astăzi dispărute, iar după cel de-al II –lea război mondial au fost cunoscute 8 izvoare.

Din cele 8 izvoare 3 se află pe aleea ce conduce spre zonele  de agrement, astfel se poate beneficia de mişcare, sport, relaxare, dar în acelaşi timp şi de proprietăţile terapeutice ale apei necesare pentru hidratare de la aceste izvoare.

Apa izvoarelor de la Geoagiu Băi, principalul factor terapeutic,  este calcaroasă, termală şi feruginoasă cu o temperatură de 33 grade Celsius, făcând parte din rândul apelor oligometalice mezotermale. Temperatura şi încărcătura minerală şi în gaze a apelor se datorează contactului prelungit cu un corp magmatic intrusiv aflat în curs de răcire la adâncimi de câteva mii de metri (peste 3).

Din punct de vedere chimic, sunt ape bicarbonate calcice, magnezice, hipotone, cu conţinut de dioxid de carbon dizolvat ce ating câteva sute de mg/l, având mineralizaţii totale de 1.0-1.5 mg/l. ele sunt însoţite de gaze libere de asemenea de origine profundă, alcătuite în principal din azot şi dioxid de carbon şi subordonat dinixogen, metan, argon, heliu. Studiul compoziţiei chimice a apelor termale, a debitelor şi a temperaturilor s-a făcut începând cu anul 1954.

Din analizele efectuate de Institutul Central de Balneologie și Fizioterapie, rezultă că, apele minerale de aici sunt slab radioactive, ceea ce le mărește și mai mult valoarea terapeutică.

Prin proprietatile lor, sunt indicate atât în cura internă cât şi sub formă de băi pentru afecţiuni reumatismale, paralizii, etc. namolul feruginos ce se găseşte aici este întrebuinţat în scop terapeutic.

În cura externă se tratează afecţiuni reumatismale degenerative, inflamatorii, afecţiuni ale sistemului nervos periferic, afecţiuni asociate – boli dermatologice, nevroze astenice, etc.

În cura internă se mai tratează şi afecţiuni gastrice, ulcer, afecţiuni cronice, hapatobiliare, colite, afecţiuni ale aparatului renal, afecţiuni asociate – endocrine, de nutriţie, metabolice.

Pe lângă proprietățile terapeutice ale izvoarelor minerale, stațiunea dispune și de nămol vegeto-mineral existent în terenul din imediata apropiere a Băilor Daco Romane. Acest nămol a luat naștere prin procese fizico-chimice și biologice, din amestecul unor particule fine anorganice și organice, mai ales plante, cu apă termală și carbogazoasă.

Componentele organice ale nămolului sunt substanțe vegetale descompuse complet sau incomplet, substanțe chimice, acizi organici, iar cele minerale conțin mai ales sulfuri de calciu, fier și iod. De aici rezultă și caracteristica specifică, aceea de nămol de turbă ioduro-feruginoasă, cu efecte din cele mai bune, în tratamentul complex al diverselor afecțiuni reumatice.

 

Namolul constituie cel de-al doilea factor natural de cură prezent în Staţiunea Geoagiu-Băi, căruia I s-a acordat însă insuficientă atenţie până in  anul 1983. Din anul 1988 este exploatat în zona omologată, grosimea stratului fiind de 13 m.

Specialiștii recomandă utilizarea namolului din straturile profunde ale zăcământului, mai valoroase din punct de vedere terapeutic.

Namolul terapeutic de la Geoagiu-Băi, este indicat în tratamentul stărilor preartrozice (tratament profilactic în profesiuni cu risc artrozic), reumatism degenerativ – artroze ale coloanei şi articulaţiilor periferice (in afara perioadelor de reactivare clinico-biologică), reumatism abarticular, periartrite (in afara perioadelor active) stari alergice dupa reumatism poliarticular acut sau prin infecţii de focar în fazele de stabilizare clinico-biologică, sechele musculo-articulare şi nervoase periferice dupa traumatisme, afectiuni dermatologice (eczeme cronice, psoriazis).

Această resursă naturală este insuficent pusă în valoare în special din lipsa fondurilor  pentru obtinerea avizelor și autorizațiilor necesare exploatarii, a tehnologiei de extracție și prelucrare dar si a specialiştilor în astfel de tratamente.

 

BIOCLIMATUL LOCAL constituie cel de-al treilea factor terapeutic, care vine să completeze zestrea balneară a staţiunii.

 

Statiunea Geoagiu Băi are o suprafaţă de 57,68 ha şi 366 locuitori şi este o zonă care aduce venituri importante la bugetul local în fiecare an.

Oferta turistică este axată în principal pe turismul balnear, în zonă existând numeroase hoteluri şi vile care au şi facilităţi de cură. Dintre acestea putem enumera:

  • GERMISARA Hotel Resort & SPA - 144 camere si un centru de Wellnes & Spa
  • Hotel Termal – 20 camere şi centru Spa
  • Hotel BTT – 43 camere şi bazine cu apă termală
  • Hotel Ceres – 125 camere şi bază de tratament
  • Hotel Aida - 44 camere şi centru balnear de tratament și agrement
  • Hotel Diana – 74 camere
  • Hotel Vacanţa – 88 camere şi o bază modernă de tratament balnear

Pe lângă acestea există şi vile care oferă doar cazare ( în principal la condiţii de 2 **).

Din punct de vedere al activităţilor de divertisment există pe lângă restaurante şi baruri aflate în incinta unităţilor de cazare şi unităţi de sine stătătoare, dintre acestea cel mai renumit fiind Restaurantul Agrementul cu o capacitate de 350 locuri.

O sursa de atracţie importantă a staţiunii pe timp de vară este Complexul turistic Băile Daco Romane, ce include 4 bazine ( din care unul olimpic), cu apă termală la o temperatură de 29 grade. Capacitatea ştrandului este de peste 7000 de locuri, iar turiştii beneficiază de condiţii optime: terasa – 100 locuri, pizzerie, restaurant – 100 locuri, club Tarabostes – 2000 locuri, cabinet masaj, punct sanitar, plaja cu nisip şi full party în fiecare weekend.

 

Nr.

crt.

Statiunea

Hotel cu baza de tratament (nume, clasificare hotel, clasificare baza de tratament)

Centru de Informare
Turistica din Statiune
(telefon, mail, pagina web)

Imagini din statiune si hoteluri cu drept de utilizare

1

Geoagiu Bai

Hotel Germisara

Clasificare hotel si baza de tratament - ****

CNIPT Geoagiu Bai,

Telefon: 0254.249.220

Mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

cniptgeoagiubai.ro

Persoane de contact:

Director – Melha-Cîndea Traian, tel: 0733.018.167,

Agent de turism – Șimonați Claudiu, tel: 0748.553.264

Mai jos

2

Hotel Aida

Clasificare hotel si baza de tratament - ***

3

Hotel Vacanta

Clasificare hotel si baza de tratament - ***

4

Hotel CERES

Clasificare hotel si baza de tratament - **

 

Galerie foto:

Stațiunea Geoagiu Băi

 

Hotel Germisara

 

Hotel Aida

 

Hotel Vacanța

 

Hotel Ceres

Media